Publikationer och media

Bo Eriksson

Böcker

Sturarna – Makten, morden, missdåden (Norstedts, Stockholm 2017)

Monster – en världshistoria om det skrämmande (Natur & Kultur, Stockholm 2016)

Den svenska adelns historia (Norstedts, Stockholm 2011)

Sveriges historia: 1350–1600, bd 4, tillsammans med Dick Harrison (Norstedts, Stockholm 2010)

Bestiarium: en medeltida djurbok (Dialogos, Stockholm 2009)

I skuggan av tronen: En biografi över Per Brahe den äldre (Prisma, Stockholm 2009)

Statstjänare och jordägare: Adelsideologi i Per Brahe den äldres Oeconomia (Dialogos, Stockholm 2008)

Tusen år av fantasy: Resan till Mordor (Historiska Media, Stockholm 2007)

Sverige i krig 1400–1800 (CNS, Stockholm 2006)

Lützen 1632: ett ödesdigert beslut (Prisma/Norstedts, Stockholm 2006)

Översättning: Arnved Nedkvitne, Mötet med döden i norrön medeltid (Atlantis, Stockholm 2004)

Artiklar/ antologier

”Broccman i hushållsböckernas värld – tradition och innovation”, i Håkan Tunón (red.), En fulständig Swensk Hus-hålds-bok af Reinerus Reineri Broccman: En handbok i gårds- och hushållskötsel från 1700-talets första hälft samt Broocmans världs och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm 2016)

”Gustav II Adolf” i: Tidernas mest legendariska fältherrar – från Hannibal till Rommel (Semic, Stockholm 2013)

”Härsket kött och fosterländsk dygd – bilden av den heroiske jätten i Olaus Magnus Historia om de nordiska folken”, i: Hjältar, hjältinnor och antihjältar: Konstruktioner av nationella identiteter (Thérese Andersson red.), (Nordic Academic Press, Lund 2012)

Jordpäron: Svensk ekonomihistorisk läsebok (Anders Björnsson & Lars Magnusson red.) (Atlantis, Stockholm 2011)

”Monster i förvandling”, Historisk tidskrift (2010:2)

”Erik Sparre”, Svenskt Biografiskt Lexikon (2006)

”Adjustment or claim to noble heritage?” Paper framlagt vid ESSHC Elites Network i Berlin 23–26 mars 2004

Gabriela B. Larsson (red.), Forma historia. Metodövningar (kapitel 2 och 5, Studentlitteratur, Lund 2000)

”Häx- och trolldomsforskning – Gamla och nya rön”, Folkets historia (1994:4)

TV-produktioner

Vem tror du att du är? (Örjan Ramberg, Mårten Palme, Björn Kjellman, Lennart Jäkel, Stefan Holm, 2014–2016)

Svenska hemligheter: Världens största sjöslag (Slaget vid Skagerak) (våren 2016)

Historieätarna (Säsong 1, 2 och 3 samt julspecial och Julkalendern, 2012–2016)

Det hände här i fyra avsnitt med Anders Lundin som programledare (vintern/våren 2013)

En tavlas hemlighet i nio avsnitt (december 2012)

En bok, en författare (våren 2011)

Hej Litteraturen! (hösten och våren 2010 samt repriser)

Radio: inslag och program i P 1 och P 4 som Plånboken och Morgonpasset

Andra uppdrag och arbeten

Redaktör Historisk tidskrift fr.o.m. 2015-01-15

Gästredaktör på Historisk Tidskrift, tema Djur (2012:3)

Lektörsuppdrag (referee) för Historisk Tidskrift, 2013

Lektörsuppdrag (referee) för Historisk Tidskrift (artikel på tyska), 2010

Lektörsuppdrag (referee) för Finsk Historisk Tidskrift (artikel på danska), 2009

Ledamot av Norstedts vetenskapliga råd för utgivande av Sveriges Historia (2009–)

Projektledare och samordnare av The Eighth International Conference on Urban History (Stockholm 2006)

Projektledare och samordnare av 25:e Nordiska Historikermötet (Stockholm 2004)

Satt sedan 2002 som styrelseledamot av De Svenska Historiedagarna, satt i styrelsens planerings- och arbetsgrupp och har organiserat följande konferenser: Wasa (2009), Greifswald (2008), Växjö (2007), Riga (2006), Västerås (2005), Sundsvall (2004), Linköping/Vadstena (2003), Tartu (2002), Kalmar (1997), Lund (1996), Uppsala (1995).

Verkar sedan 90-talet som historielektör och faktagranskare för Albert Bonniers Förlag, Dialogos, Historiska Media, Natur och Kultur, Norstedts och Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

Åren 1995–98 redaktionssekreterare på Historisk tidskrift

Projektledare för De Svenska Historiedagarna 1995–1999, se ovan

Arbetade vid det av Riksantikvarieämbetet finansierade forskningsprojektet Det Medeltida Sverige (DMS) 1994–96

Pedagogiska meriter och utmärkelser

Undervisningsvolym c:a 1 480 lektorstimmar (2013), motsvarande c:a 4,25 års heltidsundervisning. Har mycket god handledarerfarenhet. Magisteruppsatser: 6. Kandidatuppsatser: 25. B-uppsatser: 53.

Hertig Karls pris 2009 (prissumma 50 000 kronor), ”Sveriges största historiepris”

Undervisade 2005–2015 på institutionen för orientaliska språk (kurs i vetenskapligt tänkande och skrivande)

Nominerad till 2004 års Stora Pedagogikpris på Stockholms universitet

Deltog 2000–2008 i ett samarbete med Farsta Gymnasium i syfte att väcka gymnasieelevernas intresse för vidare högskolestudier. I samarbetet ingår schemalagda lektioner i kritiskt tänkande och källkritik och skriftlig prövning samt två till tre besök på Historiska institutionen

Har sedan 1998 gett undervisning inom grundutbildningen i historia; omfattningen har motsvarat 20–60% av heltid

Språk

engelska flytande

tyska flytande

har studerat franska

har studerat latin

Kristina Ekero Eriksson

Böcker

Årstafruns dolda dagböcker (Norstedts 2010)

Vikingaliv (Natur och kultur 2007) tillsammans med Dick Harrison

Modet genom tiderna (Bonnier utbildning 2007)

Flicka, fröken, fru (Bonnier utbildning 2011)

Skeppet Vasa (Bonnier utbildning 2011)

Artiklar/antologier

Perspektiv på historien (red. Lars Nyström, Gleerups 2014), lärobok i socialhistoria för gymnasiet.

Täby i vikingatid (Skrift från Täby hembygdsförening)

Tv-produktioner

Sanningen om vikingar, programledare, SVT 2016

Vem tror du att du är, Stefan Holm, SVT 2016

En tavlas hemlighet, 9 avsnitt, SVT 2012

En bok en författare, UR 2010

Hjärnkontoret, SVT 2003

Övrigt

Läs mer om vad Kristina gjort på Linkedin