Blodets örnar i Rom

Jan 13, 2022

I Rom pågår hemska saker. Kejsar Augustus svärson Agrippa blir angripen och dödad av en örn. Eftersom örnen räknas som guden Jupiters fågel väcks frågan om det var gudarnas vilja att Agrippa skulle dö. Augustus sätter sin gode vän och senator Alix på fallet. Så lyder upptakten till denna spänningsdeckare i serieformat som utspelas år 12 f.Kr.

Antiken. Seriealbum

J. Martin, V. Mangin & Th. Démarez, Alix senator: Blodets örnar (Stockholm: Cobolt 2021). 96 s.

I Rom pågår hemska saker. Kejsar Augustus svärson Agrippa blir angripen och dödad av en örn. Eftersom örnen räknas som guden Jupiters fågel väcks frågan om det var gudarnas vilja att Agrippa skulle dö. Augustus sätter sin gode vän och senator Alix på fallet.

Blodets örnar

Så lyder upptakten till denna spänningsdeckare i serieformat som utspelas år 12 f.Kr. Handlingen är påhittad, förstås, även om Agrippa faktiskt dog år 12 f.Kr. Flera av personerna är historiska riktiga. Utöver kejsar Augustus möter vi även Augustus dotter Julia, Julius Caesar och Marcus Aemilius Lepidus.

Den undersökande senatorn Alix med sonen Titus och fostersonen Khephren är fiktiv. Han är ursprungligen en seriefigur skapad 1948 av fransmannen Jacques Martin, som var en medhjälpare till Hergé, skaparen av Tintin.

Karaktären Alix är född galler men är numera romersk medborgare. Han var först bekant med Caesar och hamnade sedan i Augustus tjänst, som också upphöjde honom till senator. Att Alix därför hjälper Augustus i det knepiga mordfallet är helt i linje med dåtidens syn på vänskap, mecenater och klienter, tjänster och gentjänster.

Överlag är serien full av kulturhistoriska kopplingar som gör att handlingen känns autentisk, trots serieformat och att allt bara är påhitt. Jag fastnade särskilt på scenerna som utspelas i offentligheten såsom processioner på stadens gator och torg och livet på marknadsplatserna och i baden.

Utseendena på husen, gatorna och torgen, vagnarna och människornas kläder med mera är så bra tecknade och undersökta att det känns riktigt övertygande. Flera gånger kom jag på mig själv med att ha svårt att vända blad då jag satt fastnaglad vid bilderna scannande efter intressanta historiska detaljer.

Hur det går i själva mordhistorien? Det återstår att se, för detta är första delen i vad jag gissar blir två. En sak är i alla fall säker: det är spännande, underhållande och en bra berättad historia. Att den dessutom utspelas i antiken, som är en av mina favoriter epoker, gör ju knappast serieromanen sämre.

Tre Historievärldar av fem möjliga!

Bo Eriksson