Geografins makt

Jul 14, 2019

Varför har Indien och Kina aldrig utkämpat några krig mot varandra? Därför att de åtskiljs av världens högsta bergskedja. Att föra över militärkolonner genom eller över Himalaya låter sig inte så lätt göras – det är ett geopolitiskt faktum. I sin senaste bok Geografins makt: Tio kartor som förklarar världen visar den brittiske journalisten och författaren Tim Marshall vilken betydelse markförhållandenas har haft i världshistorien och har än i dag.

Recension

Internationella relationer

Tim Marshall, Geografins makt: Tio kartor som förklarar världen, översättning av Pär Svensson (Stockholm: Volante 2018). 343 s.

Varför har Indien och Kina aldrig utkämpat några krig mot varandra? Därför att de åtskiljs av världens högsta bergskedja. Att föra över militärkolonner genom eller över Himalaya låter sig inte så lätt göras – det är ett geopolitiskt faktum. I sin senaste bok Geografins makt: Tio kartor som förklarar världen visar den brittiske journalisten och författaren Tim Marshall vilken betydelse markförhållandenas har haft i världshistorien och spelar än i dag.

Marshall-Geografins-makt-Framsida

Tim Marshall är en välrenommerad och namnkunnig brittisk journalist med stor erfarenhet av internationell politik. Han har varit på plats på Balkan, i Afghanistan och i Syrien och är känd från bland annat BBC och Sky News. Han är en expert på internationella relationer. Så en bättre populär guide till detta intressanta forskningsfält kan man inte ha.

Geopolitik handlar om hur relationer mellan länder kan förklaras med geografiska faktorer. Det är, förstås, en fråga om historiesyn. Men kultur och religion får träda i bakgrunden när Tim Marshall gör sin analys av det internationella läget. I fokus står blott och bart geografiska faktorer som berg, sjöar, dalar och kustlinjer med mera.

Boken är indelad i 10 kapitel eller geopolitiska områden. Dessa är: Ryssland, Kina, USA, Västeuropa, Afrika, Mellanöstern, Indien och Pakistan, Korea och Japan, Latinamerika samt Arktis. I boken ger han korta och effektiva historiska tillbakablickar som för en historisk bevandrad kan tyckas väl enkla och korta men satta i sina internationella sammanhang fyller de ändå en pedagogisk funktion.

Han tar upp både den ärvda geopolitiken som till exempel nationsbildandet i Västeuropa, brännande dagsaktuella frågor såsom problemen i Ukraina och Kinas växande inflytande i världen – ett problem för Väst nota bene inte för Asien – samt blickar in i framtiden till exempel kapplöpningen om Arktis.

Kina dyker inte enbart upp i kapitlet om Kina, vilket säger en del om nationens inflytande på en global nivå i dag. Kina är en stormakt som litar på att geografin ska skydda landet, eftersom den underlättar både försvar och handel. I norr finns till exempel Gobiöknen och gränsen mot Laos är kuperad djungel vilken medurs mot Burma övergår i riktiga berg, som avslutas i Himalaya.

En ögonöppnare för mig var avsnittet om ”rädslans geopolitik”, det vill säga varför Tibet är så viktigt för Kina. Tibet står för en väldigt stor del av vattenförsörjningen till Kina och en konflikt som placerar landets vattentillgångar i händerna på en fiende vill det till varje pris undvika. Därför kommer inte Kina släppa Tibet, oavsett vad det internationella samfundet eller USA säger om mänskliga rättigheter och förtryck av minoriteter.

En annan aspekt på Kina och landets geopolitiska säkerhetstänkande som Tim Marshall lyfter fram är Kinas intressen i det Sydkinesiska havet. Ofta läser vi i tidningarna eller hör på nyheterna om hur Kina bråkar med Japan över någon liten obetydlig ö-grupp.

Men öarna är inte obetydliga. De är i själva verket av livsavgörande vikt för Kina. Konflikterna i det Sydkinesiska havet handlar om att Japan hindrar (genom sitt geografiska läge) Kina ett fritt tillträde till Stilla Havet vilket den kinesiska nationen måste ha om den ska kunna konkurrera med USA som en global aktör.

I den geopolitiska andan fortsätter boken, från kapitel till kapitel, från världsdel till världsdel. Dagsaktualitet och historiska tillbakablickar varvas med intressanta och viktiga analyser. För den som vill bilda sig en uppfattning om varför det ser ut som det gör i dag, på en global nivå, är den här boken ett måste.

Tim Marshall är dessutom en driven författare med osvikligt sinne för internationella analyser i toppklass och ordens nyanser som gör boken till mycket trevlig läsning.

Fyra Historievärldar av fem möjliga! Rekommenderas!

Bo Eriksson