Vad god vetenskap är

Sep 05, 2018

Hur fungerar vetenskap? Hur kan man avgöra vad som är vetenskap? Vad är god respektive dålig vetenskap? Är vetenskapen alltid värdeneutral? Kan den vara värderingsfri? Är historia en vetenskap? Vetenskapsteoretikern och filosofen Tim Lewens vet svaren på dessa och de flesta andra frågor om vetenskap.

Recension

Tim Lewens, Vetenskapens mening, översättning Henrik Gundenäs (Göteborg: Daidalos 2017). 273 s.

Hur fungerar vetenskap? Hur kan man avgöra vad som är vetenskap? Vad är god respektive dålig vetenskap? Är vetenskapen alltid värdeneutral? Kan den vara värderingsfri?

Detta är några av de viktiga och intressanta frågor som ställs i boken Vetenskapens mening. Författaren heter Tim Lewens och är professor i vetenskapsfilosofi vid University of Cambridge. Han har publicerat en rad olika böcker däribland en uppmärksammad bok om Charles Darwin.

Tim_Lewens_omslag

Frågorna han ställer ger han också svar på. Han lyckas inte bara begripliggöra vetenskapsteoretikerna Karl Popper och Thomas Kuhn, vilka förtjänstfullt ställs mot varandra i en kritisk diskussion, utan också skjuta i sank pseudovetenskaper såsom homeopatin och teorin om intelligent design.

Han går dessutom hårt åt nationalekonomin som han inte menar uppfyller kriterierna på att vara en god vetenskap. God vetenskap ska vara bland annat falsifierbar och experimenten gå att upprepa. En teori måste stämma överens med experimentet för att vara riktig, om inte är den felaktig och skall förkastas.

Trots att han arbetar med stora och betydelsefulla frågor lyckas Tim Lewens begripliggöra de flesta abstrakta tankegångarna i det lilla formatet. Boken är lättläst och författaren mycket pedagogisk – Tim Lewens är säkert en mycket uppskattad lärare och föredragshållare. Hans exempel är som regel väl valda och genomtänkta för det han vill diskutera, kritisera eller ifrågasätta.

Men boken är inte invändningsfri. Min uppfattning är att han hämtar för många positiva exempel ur evolutionsteori och medicinsk forskning och enbart negativa ur humaniora.

Han är inte heller konsekvent. På vissa ställen i boken säger han att humaniora inte är att räkna som vetenskap, i synnerhet inte ämnet historia. Men på andra ställen tillerkänner han ändå historia ett visst mått vetenskaplighet. Är historia en vetenskap eller inte?

Nu står det självklart honom fritt att tycka vad han vill i denna sak, men han leder det inte i bevis. Han lyckas inte med vetenskapliga metoder övertyga om att historievetenskap inte är en vetenskap. En teori måste ju stämma överens med experimentet (i detta fall: empiri) för att vara riktig, om inte är den (det vill säga författarens antagande om historievetenskapen) felaktig och skall förkastas.

Tonvikten på naturvetenskapliga och medicinska forskningsfält täcker inte in hela spektret av vetenskap menar jag. Han visar bara på några av färgerna inte hela den vetenskapliga regnbågen. Jag hoppas att han återkommer i ämnet med en ny bok som även innefattar humanioras roll och funktion inom vetenskapen. En sådan bok, skriven med Tim Lewens trevliga och lättlästa stil, skulle säkert locka många läsare.

En annan sak: varför står inte den kemiska formeln för vatten (H2O) med nedsänkt tvåa? Nu står den med siffran upphöjd. Det kan förstås ha att göra med ordbehandlingsprogrammet, ett problem som jag också lider av, men det kan vara en redaktionell miss. Rätt skall självklart vara rätt.

Tim Lewens Vetenskapens mening får tre Historievärldar av fem möjliga!

Bo Eriksson