Historia i serieformat

Apr 23, 2018

Två nyutkomna serieböcker tar sig an historia i serieformat. Den ena handlar om fascismen. Den andra om Förintelsen. Den ena lyckas bättre än den andra.

Recension

Historia i serieformat

Jessica Bab Bonde & Peter Bergting, Vi kommer snart hem igen (Stockholm: Natur & Kultur 2018). 99 s.

Kalle Johansson, Vad är egentligen fascism? (Stockholm: Verbal förlag 2017). 52 s.

Historia i serieformat är en intressant och spännande genre som ställer höga krav på både tecknare och författare. Dels så måste personen vara väl insatt i det historiska ämnet och vara medveten om de svårigheter som kan uppstå med att använda historiskt källmaterial. Dels måste bilderna åskådliggöra och gestalta de personer som berättelsen handlar om samtidigt som tecknaren ska göra rättvisa åt tiden med korrekta tidsmarkörer.

Risken ligger nära att historia som serie slår över och blir banal och intetsägande; en kort stunds historisk underhållning på väg till och från jobbet. De två serieböcker som recenseras här går inte i den fällan även om jag har kritiska anmärkningar också.

Kalle Johansson är en serietecknare med tre verk i portföljen: ett seriealbum, en spökbok i serien Lättläst och nu senast Vad är egentligen fascism? Boken är en förklaring i serieform av vad fascism egentligen är.

Det handlar om en dokumentär seriebok som introducerar läsaren i ett aktuellt men också historiskt komplext ämne där tecknaren tjänar som både historisk guide och uttolkare.

Kalle_Johansson_bokomslag_pressbild

Boken är indelad i delar: ”Några korta historiska nedslag”, ”Umeå nutid”, ”Den fascistiska visionen” och ”Vägen mot framtiden” (det vill säga hur fascismen skulle realiseras). Varje del utgår från samtal med historikern Lena Berggren som är lektor på institutionen för Idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet. Boken avslutas med ett efterord av Lena Berggren där hon tar upp fascismen efter andra världskriget och fascismens inflytande i dag.

Kalle_Johansson

Jag har haft en del problem med att förstå målgruppen för denna seriebok, för ingenstans i boken står det vem den vänder sig till. Jag får en känsla av att den är tänkt som ett läromedel eller ett diskussionsunderlag snarare än ett facklitterärt försök att serieformat skildra fascismen som idé och historisk företeelse. Men jag vet inte säkert.

Den suddiga bilden av målgruppen gör den därför svårbedömd som litterär produkt. Som läromedel fungerar den alldeles utmärkt. Men som facklitterär historia i serieformat är den för övertydlig.

Kalle_Johansson_Yttrandefrihet_Ny_Pressbild

En annan sak som förbryllar mig och skapar problem är att Vad är egentligen fascism? egentligen är en intervjubok. Den är uppbyggd så att Kalle Johansson intervjuar historikern Lena Berggren som svarar med pratminus. Ett avsnitt handlar dessutom om hur serietecknaren Kalle Johansson besöker Lena Berggren i Umeå för att just intervjua henne och skaffa ett underlag till boken.

I slutet av boken beskriver Lena Berggren även hur det känns att bli en seriefigur och gör en reflektion (en intressant sådan skall tilläggas) över fascismens ställning i dag. Den genomgående intervjun gör att boken förlorar i självständigt värde.

Det går också att ha synpunkter på kunskapsinnehållet, något som dock inte Kalle Johansson ska lastas för, eftersom Lena Berggren står för all fakta i målet. Lena Berggren placerar de italienska fascisterna tillsammans med de tyska nationalsocialisterna (nazisterna). Men det finns delade meningar om att ställa dessa rörelser sida vid sida och se dem som utslag av samma idétradition. Den problematiken borde ha lyfts fram och diskuterats.

Vi kommer snart hem igen tar sig an det som blir yttersta konsekvensen om fascismen och nazismen inte stoppas i tid: utrotning av judar och andra kategorier av människor som pekas ut som icke önskvärda. Jessica Bab Bonde står för text och Peter Bergting för serieformen.

I boken möter vi överlevarna Tobias Rawet, Livia Fränkel, Selma Bengtsson, Susanna Christensen, Emerich Roth och Elisabeth Kischinowskys vittnesmål om hur det var att växa upp som judiskt barn strax före och under kriget. Ämnet är tungt och svårt. Det handlar om familjer som skiljs åt, i en del fall av självaste doktor Josef Mengele vid ingången till koncentrationslägret i Auschwitz-Birkenau, för att aldrig mer se varandra.

Bab_Bonde_Vi_kommer_snart_hem_igen

Boken skildrar det ohyggliga livet i koncentrationslägren men också den långa och tunga vägen tillbaka för överlevarna, de som lyckades ta sig till Sverige och senare har vittnat och berättat om Förintelsen. Det är ju deras livshistorier som ligger till grund för denna viktiga bok.

Peter Bergting är en etablerad fantasy-tecknare, vars serier och omslag ibland kan slå över i stereotyper, tycker jag, men det gör de inte här. Överlevarna gestaltas med respekt och eftertanke. Att han ägnat mycket tid och tanke åt varje enskild livsberättelse står klart. Bara ett sådant enkelt faktum att ingen bild på de ankommande tågen till koncentrationslägren är den andra lik visar att han verkligen ansträngt sig för att göra just den enskilda personens resa unik samtidigt som den är som alla andras.

Peter Bergting arbetar mycket med gråa och mörka nyanser när lägren och svårigheterna skildras. Överlevarnas ankomst till Sverige däremot målas i klara och ljusa färger. På det sättet lyckas han med ganska enkla medel gestalta barnets perspektiv på händelserna – han ska ha all beröm för det!

Bab_Bonde_Jessica_foto_Sofia_Runarsdotter

Jessica Babs Bondes text är lätt att ta till sig även om det hon skildrar är fruktansvärt. Hennes ton är lågmäld och hon lyckas fint skildra barnens upplevelser av förlust, sorg och våld utan att frossa i hemska detaljer.

Kombinationen av Peter Bergtings skickliga gestaltning i färg och form och Jessica Babs Bondes initierade text gör Vi kommer snart hem igen till en historia som aldrig får glömmas bort. Mer av sådana här kreativa samarbeten mellan historieförfattare och serietecknare som kan gestalta berättelser och har känsla för tiden och de historiska markörerna!

Kalle Johanssons Vad är egentligen fascism? får tre Historievärldar och Jessica Bab Bonde & Peter Bergtings Vi kommer snart hem igen fyra!

Bo Eriksson