Förtryck och kolonialism på svenska Bartolomejan

Nov 21, 2017

Janne Lundströms läsvärda ungdomsroman De ofria skildrar förtryck och kolonialism på svenskön S:t Barthélemy i Västindien under slutet av 1700-talet

Recension

Janne Lundström, De ofria (Stockholm: Natur & Kultur 2017). 483 s.

Janne Lundström är en barn- och ungdomsförfattare som sysslat mycket med serier. Han skrev bland annat manus till den svenska serieklassikern Johan Vilde, som skildrar hur en svensk skeppspojke gör myteri och växer upp i ett afrikanskt kungadöme under 1600-talet. I sin nya historiska ungdomsroman De ofria tar Janne Lundström åter upp temat om förtryck och kolonialism till kritisk skärskådan och diskussion.

Bildresultat för natur och kultur janne lundström

Berättelsen tar sin utgångspunkt i en vuxen kvinnas minnen – Matilda Möllare – från sin tid på S:t Barthélemy i Västindien under slutet av 1700-talet. S:t Barthélemy eller, som den kallades lokalt, ”Bartolomejan” var en svensk koloni som grundades 1784 när att Gustav III köpte in ön som ett led i att kolonisera Amerika.

15 år gammal anländer Matilda Möllare till ön år 1790, efter att hennes mor gått bort i Sverige. Hon söker upp sin far som lämnat landet för den svenska kolonin. Hon är bortskämd och vet inget om livet.

I huset finns två pojkar, tvillingarna Zwarte och Witte, som är slavar. Hon kommer snart till insikt om att de pojkarna är hennes halvbröder, vilket väcker hennes vrede. Har fadern varit otrogen under sin tid i Västindien? Men förstår sedan att det är så livet ser ut i kolonin.

Hon kommer även till insikt om att hennes älskade fader har fula och hårda sidor. Han låter till exempel prygla en av pojkarna, Swarte, den av sönerna som är mest mörk och som fadern hatar. Han är oresonlig och dricker mycket.

Överallt finner hon hierarkier och kolonialt förtryck. Hon tvingas anpassa sig till slavsamhällets skrivna och oskrivna regler, men gör det med en dold knuten näve.

Det är uppenbart att Matilda Möllare skriver för att bli fri från minnen och för att förstå och bli kvitt skuld. Bakgrunden till hennes psykologiska knut ligger i en händelse med ena halvbrodern, Zwarte eller Pieter som hon hellre vill kalla honom i memoarerna. Trött på att ständigt bli slagen och hånad av fadern – hans herre och ägare – bestämmer han sig för att fly från både huset och ön.

Hon ger honom ett fribrev som är utställt på Witte och lägger därmed grunden till ett identitetsbyte som sedan kommer påverka och styra de båda pojkarnas öde på ett grymt sätt. För även Witte, som egentligen heter Willem, beger sig iväg.

Hon inser vad hon har gjort och följer i Pieters fotspår för att få reda på vad som hänt honom. Under sina resor och efterforskningar träffar hon på människor som varit en del av Pieters dramatiska liv. Hon jagas av skuld över det hon gjort när hon ser hur mycket lidande hon åsamkat halvbröderna.

Janne Lundström låter brödernas historia, förmedlat via berättelsens jag och hennes memoarer, utspelas mot en brokig fond av ett Västindien i stor politisk omvandling. Franska revolutionens krav och rop på rättvisa och frihet har nått Västindien och svenskkolonin och vinner anhängare inte enbart bland den vita befolkningen utan också hos slavarna.

Men de vitas tanke var aldrig att slavarna skulle innefattas i franska revolutionens frihetsbegrepp och motsättningar uppstår därför mellan revolutionärer och förslavade. Mitt i det blodiga inbördeskriget — det utspelas på ön Martinique — mellan revolutionärer och kungatrogna befinner sig bröderna och senare också Matilda.

Som historisk roman fungerar De ofria bra. Janne Lundström lyckas växla mellan gestaltning av karaktärer och den samtida fonden utan att tappa känsla för den så i historiska romaner viktiga autenticiteten. Berättelsen upplevs som äkta och trovärdig även om intrigen och huvudpersonerna är fiktiva. Miljöskildringarna är också mycket övertygande. Likaså krigen och sjöstriderna.

Ett ytterligare plus i sammanhanget är att han i slutet listar bokens personer och markerar de som har verklig historisk bakgrund. Perfekt för den historiska nörden och historieintresserade läsaren som ju gärna vill ha lite fakta också.

Läsvärd! Tre historievärldar av fem möjliga.

Bo Eriksson