Den gåtfulle Alfred Nobel

Feb 19, 2020

Alfred Nobel var mannen som sprängde gränser. Han står som upptäckaren av dynamiten men arbetade samtidigt för fred och drömde om att göra nytta för världen. I sitt testamente donerar han större delen av sin förmögenhet till prisbelöningar inom vetenskap, litteratur och fredsarbete – det som senare blev Nobelpriset. Över denne fascinerande gestalt i vetenskapshistorien har Ingrid Carlberg skrivit augustnominerade biografin Nobel: Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris.

Recension

Modern historia. Biografi

Ingrid Carlberg, Nobel: Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris (Stockholm: Norstedts 2019). 636 s.

Alfred Nobel var mannen som sprängde gränser. Han står som upptäckaren av dynamiten men arbetade samtidigt för fred och drömde om att göra nytta för världen. I sitt testamente donerar han större delen av sin förmögenhet till prisbelöningar inom vetenskap, litteratur och fredsarbete – det som senare blev Nobelpriset. Över denne fascinerande gestalt i vetenskapshistorien har Ingrid Carlberg skrivit augustnominerade biografin Nobel: Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris.

Ingrid Carlberg_bokomslag

Ingrid Carlberg är författare och journalist och har tidigare skrivit en uppmärksammad och prisad biografi över diplomaten Raoul Wallenberg samt en berättelse om depressioner och doktorer, forskare och Freud som heter Pillret (2008).

Boken är den första oberoende berättelsen om Alfred Nobel som också ger bakgrunden till Nobelpriset där primärkällor både utnyttjas och redovisas. Det är uppenbart att tidigare förvaltare av Nobels enorma förmögenhet och arkiv har utövat censur och undanhållit fakta.

Inte för att där finns några stora mörka hemligheter i Alfred Nobels liv, men man har tonat ned hans kärleksaffärer och ej upplyst om vissa brev som finns i arkivet. Ingrid Carlberg ger däremot den sanna och fulla berättelsen om Alfred Nobel.

115709_carlberg_ingrid_20

Fotograf: Kajsa Göransson

Boken står på tre ben. Ett utgörs av Nobels idoga arbete, i först familjeföretaget – han hamnar i ständiga konflikter med sin far och sina bröder – och sedan för sin egen del. Alfred Nobel var lika hängiven vetenskapen som en munk sitt religiösa kall.

Ett andra är tiden: de politiska förvecklingarna i Europa, krigen som till exempel Krimkriget och Tysklands krig mot Danmark, samt den naturvetenskapliga revolutionen som ägde rum under 1800-talets senare del. Alfred Nobels insatser måste förstås i ljuset mot dessa våldsamma händelser i storpolitiken och naturvetenskapens expansion under seklet. Efterfrågan på krut kom inte enbart från krigets sfär utan härrörde lika mycket från det infrastrukturella behovet av tunnelarbeten.

Det tredje benet utgörs av Alfred Nobel som person, vem han var och hans livsdrömmar. I detta sammanhang får vi stifta bekantskap med tre kvinnor som betydde mycket i Alfred Nobels liv.

Den första kvinnan var hans mor, Andrietta. Han försökte alltid hjälpa henne så gott han kunde trots att han levde i Paris eller ofta befann sig på resor i världen. Han skrev brev till henne och besökte henne så ofta han kunde. Hon var kvinnan han aldrig slutade älska.

Den andra kvinnan hette Bertha von Suttner, en kvinna som delade hans litterära och intellektuella intressen och som dessutom var en ivrig fredskämpe. Det var kvinnan han borde ha gift sig med men som gifte sig med en annan.

Den tredje kvinnan var Sofie Hess, en tjugotre år yngre österrikiska med uppenbart andra intressen än läsning och stillsamt familjeliv. Det var kvinnan han var nära att gifta sig med och som både bedrog honom och lurade honom på pengar.

sofie-hess

Boken är rik på faktauppgifter och detaljer. Att Ingrid Carlberg verkligen satt sig in i det naturvetenskapliga står också utom tvivel. Hon förklarar ledigt och lätt skillnaden mellan krut, dynamit, minor, nitroglycerin och rökfritt krut etcetera. På samma lärda vis guidar hon läsaren genom alla naturvetenskapliga framsteg såsom Pasteurs upptäckt av mikroorganismer och utvecklandet av vaccin mot rabies med flera naturvetenskapsmän och vetenskapliga insatser.

Ett plus i sammanhanget utgörs av de interfolierade partierna i boken som skildrar författarens både vedermödor och lycka i sina efterforskningar av källmaterial samt möten och samtal med vetenskapshistoriska experter.

På minussidan ligger dels att boken är för lång – här borde förlaget ha gått in och krävt omarbetningar i manus – dels närmar sig faktauppräkningen i sin stora detaljrikedom.

Att Ingrid Carlbergs biografi kommer stå sig länge som ett standardverk om Alfred Nobel står emellertid utom all tvivel. Rekommenderas!

Fyra Historievärldar av fem möjliga!