Ålevangeliet

Jan 28, 2020

Det torde väl inte ha undgått någon vilken bok som kammade hem segern i klassen bästa facklitterära bok 2019 och erhöll Augustpriset: Ålevangeliet av Patrik Svensson. Boken, som är hans debut, handlar om ålar, hur de lever och förflyttar sig enorma sträckor, men också om en pojkes relation till sin far – och om livet i stort.

Recension

Kulturhistoria. Personlig berättelse

Patrik Svensson, Ålevangeliet: Berättelsen om världens mest gåtfulla fisk (Stockholm: Albert Bonniers förlag 2019). 278 s.

Det torde väl inte ha undgått någon vilken bok som kammade hem segern i klassen bästa facklitterära bok 2019 och erhöll Augustpriset: Ålevangeliet av Patrik Svensson.

Ålevangelitet

Boken, som är hans debut, handlar om ålar, hur de lever och förflyttar sig enorma sträckor, men också om en pojkes relation till sin far – och om livet i stort. Jag läste den efter att priset utdelats och var rädd att bli besviken. Det blev jag inte. Långt ifrån. Det här är en riktigt bra bok!

Det som är bra med den och som också legat till grund för juryns bedömning, antar jag, är just det överraskande greppet; att låta en naturvetenskaplig historia om ålen bli till något annat, en personlig livshistoria, och till en berättelse om något ännu större, som handlar om livet och svårigheterna med att vara människa och utkastad i universum.

Han redogör inte enbart för ålens långa färder, från Sargassohavet som leptocephalus-larv till glasål, gulål (i Europas vattendrag) och blankål (åter till Sargassohavet), utan också om forskningen om och kring ålens livscykel. Samtidigt varvas denna naturhistoriska berättelse med barndomsskildringar, en tid som var fylld med ålfiske med fadern.

Däri ligger styrkan i denna populära bok om ålen; att författaren vågat experimentera med form och berättelse – trots att det är hans första bok – och ta ut svängarna ordentligt.

Faktainnehållet är stort och rikt ändå. Man lär sig väldigt mycket om ålar. Sen finns det kunskapsluckor också, men dem rår inte författaren för. För så länge som ingen faktiskt har sett hur och kan peka ut var exakt ålarna fortplantar sig, även om Sargassohavet utgör en högkvalificerad gissning, så förblir den så kallade ”ålfrågan” olöst. För somliga forskare har ålen och dess fortplantning i Sargassohavet därför blivit något av ”en naturvetenskapens heliga graal”.

Utöver forskningen om ålen, hur fisken lever och genomgår sina metamorfoser – den tycks nästan ibland kunna skjuta upp åldrandet i väntan på rätt tillfälle att förvandlas till blankål och bege sig åter till Sargassohavet – gör Patrik Svensson intressanta utvikningar om bland annat hur ålfisket drogs in i den våldsamma nordirländska konflikten och hur man ålfiskar medels klummar, backor, ålaryssjor med flera metoder.

Det är lärt, underhållande och personligt. Jag tycker dock att hans personliga berättelse om fadern ibland skymmer sikten för ålen, livshistorien tränger då undan fisken och ålen blir enbart bytesdjur och inte en samlande kraft i storyn. Men det är bara en petitess: det här är en riktigt bra bok!

Rekommenderas! Fem Historievärldar av fem möjliga!

Bo Eriksson