Völvor, krigare och vanligt folk

May 16, 2018

Behöver du en knuff för att bege dig till Historiska museet? Eller känner du kanske någon som behöver det? I så fall är Kent Anderssons Völvor, krigare och vanligt folk boken för dig.

Recension

Kent Andersson, Völvor, krigare och vanligt folk: Berättelser om järnåldern (Stockholm: Norstedts 2017). 315 s.

Elfenbensringar från Afrika funna på Gotland, kinesiskt siden hittat i Birka och en romersk bronsmask från 100-talet upptäckt på Öland – i hela landet gör arkeologerna häpnadsväckande fynd.

Vissa fynd borstas fram ur jorden i arkeologiska utgrävningar och tas sedan varsamt om hand av specialisterna medan andra hittas av en slump av privatpersoner vilka ibland behandlar dem vårdslöst. Som smeden i början 1900-talet vilken upptäckte ett svärd från 600-talet i närheten av Vendels kyrka och ville pröva om det höll för ett slag – det gjorde det inte.

Om föremålen och deras märkliga historier kan man läsa i Kent Anderssons nya bok Völvor, krigare och vanligt folk. Kent Andersson är arkeolog och chef för Historiska Museets samlingar och han har valt ut 30 klenoder från järnåldern.

Kent_Andersson_bokomslag

Kent Andersson är en kunnig guide. Han har ägnat större delen av sin forskarkarriär åt arkeologi och föremålshantering, i synnerhet guldföremål som blivit något av hans adelsmärke. Av omkring en miljon föremål i Historiska Museets samlingar har han nu således sorterat ut några av sina favoriter.

mantel_hel_01.jpg

Gerumsmanteln. Inventarienummer 16719. Foto: Gabriel Hildebrand/SHM

Här finns bland annat manteln från Gerum, landets äldsta bevarade klädesplagg, guldgubbar, dryckeshorn, bildstenar, völvastavar, dräktspännen, brakteater, ryttarmasker och guldhalsringar. Varje fynd bär på en alldeles egen historia och Kent Andersson skriver föremålets biografi, hur det upptäcktes och till slut hamnade i museets samlingar samt placerar in det i sin historiska kontext.

romersk mask

Romersk mask hittad på Öland. Foto: SHM

Det är uppenbart att ett rikt fyndmaterial av hjälmar och vapen från Vendel och Valsgärde skvallrar om långväga kontakter med Rom under perioden 550–800. Så gör också den romerska bronsmask från 100-talet e. Kr. som hittades på Öland. Dryckeshorn och dryckesserviser samt motiv på guldgubbar och prydnadsföremål från järnåldern visar också på förbindelser med Rom.

Frågan är om inte de romerska fynden på svensk botten och den inspiration som metropolen i söder uppenbart väckte hos nordborna ska snarare ses som tecken på imperiets successiva sönderfall än bevis på Romarrikets utbredning – att gränsen, limes, blev allt mer porös under perioden 100–600 e.Kr? Om detta – det romerska rikets expansion, utbredning och långväga kontakter med Norden – hade Kent Andersson gärna fått skriva mer, även om han har behandlat ämnet i en tidigare bok.

Kent Anderssons bok är trevlig och bildande läsning. Han delar generöst med sig av bilder av högsta kvalitet. Völvor, krigare och vanligt folk är den perfekta presentboken till alla som vill veta mer om järnåldern och som behöver en knuff för att bege sig till Historiska Museet. Med Kent Anderssons bok under armen känner man sig som en världsvan museibesökare.

Fyra historievärldar av fem möjliga!

Bo Eriksson